GEBRUIKER BEPALINGS & VOORWAARDES

GEBRUIKER BEPALINGS & VOORWAARDES

Die XNUMX Mei XNUMX | Hierdie voorwaardes is tot verdere kennisgewing geldig. Ons bepalings en voorwaardes is in Engels beskikbaar. Indien u die taalwisselaar gebruik, moet u asseblief daarop let dat die teks masjienvertaal word.

ARTMO [Domein: artmo.com]

Ons het vier verskillende soorte gebruikersprofiele: lid, kunstenaar, gallery en universiteit. Die term GEBRUIKER (USER) in ons bepalings en voorwaardes verwys na alle profieltipes.

XNUMX Waaroor gaan hierdie bepalings?

Hierdie bepalings en voorwaardes (tesame met die beleid waarna daar uitdruklik na verwys word), gee u inligting oor die ARTMO Aanlyn kunsplatform.


1.2 Wie bestuur die ARTMO webwerwe en hoe kan ek kontak kry?

Die ARTMO webwerf word bestuur deur ...

ARTMO GmbH, Mittelweg 151, 20148 Hamburg, DUITSLAND
USTiD: DE313988628 | HRB 147953

Die belangrikste aktiwiteit is 'n kunsvermaakplatform wat sosiale aktiwiteite insluit en 'n aanlyn kunsmark bied onafhanklike verkopers aan om hul kunswerke te publiseer en te verkoop.

As u vrae, probleme of klagtes het, kan u dit per e-pos stuur ARTMO op hello@artmo.com, gebruik die webwerf 'Kontak ons' of skryf aan een van die bogenoemde firma-adresse. Sodra ons enige klagte ontvang, sal stappe gedoen word om die probleem reg te stel. As u kontak ARTMO per pos of per e-pos sal ons per e-pos antwoord. As u kontak ARTMO telefonies sal ons poog om die probleem onmiddellik op te los. As ons 'n bietjie tyd nodig het om te ondersoek, sal ons u daarvan in kennis stel.


1.3 Watter definisies sal in hierdie terme gebruik word?

Neem u tyd om u vertroud te maak met die volgende uitdrukkings, wat in hierdie dokument gebruik sal word, soos hieronder uiteengesit:

  • Die webwerf / webwerf / platform: die ARTMO webwerwe, aangebied by artmo.com, en alle subdomeine en subgidse daarvan.
  • Gebruiker: Enigiemand wat 'n sosiale profiel geskep het. Daar is drie verskillende soorte profiele: lid, kunstenaar, galery of universiteit. Al die profieltipes word 'Gebruiker' genoem.
  • Inhoud: Enige teks of beelde wat op die webwerf bygedra en aangebied word.

1.4 Op wie is hierdie bepalings van toepassing?

Hierdie bepalings vorm 'n ooreenkoms tussen u en ARTMO UG. Deur die gebruik van hierdie webwerf, die vertoon van 'n sosiale profiel vir interaksie met ander gebruikers en die plasing van inhoud, stem u in om die voorwaardes na te kom.

ARTMO is nie direk betrokke by interaksies tussen lede nie.


1.5 Is daar enige ander beleide of voorwaardes wat ek moet lees?

Ja, moet u sorgvuldig lees en verstaan ​​...

Let daarop dat u algemene gebruik van die webwerf as gebruiker bykomend deur ARTMOGebruiksvoorwaardes. ARTMO behou die reg voor om hierdie bepalings of ander werfbeleide te eniger tyd te verander, daarom moet u dit gereeld hersien om seker te maak dat u bewus is van enige veranderinge. As u nie tot die volgende voorwaardes instem nie, moet u nie hierdie webwerf gebruik nie.


1.6 Op watter wette word hierdie bepalings beheer?

Hierdie bepalings word onderworpe aan die wette van Duitsland en u stem in om onderhewig te wees aan die eksklusiewe jurisdiksie van die howe in Duitsland ten opsigte van u verhouding met ARTMO. Dit is u verantwoordelikheid om alle wette na te kom wat van toepassing is op aanlyn gedrag en toelaatbare inhoud in die omgewing waar u werk.

2.1 Wat is die minimum ouderdom vir gebruikers om aan te meld en te gebruik ARTMO?

Die Europese Unie het besluit om 'n EU-wye standaard van 16 vir aanlyndienste in te stel.

Ander lande het moontlik 'n ander wet, soos die VSA waar die minimum ouderdom van 13 tot dusver aanvaar is. Nietemin, volgens die EU-wetgewing het ons die minimum ouderdom op 16 gestel.

As u in 'n land woon waar jonger ouderdom toegelaat word, dws 13, 14 of 15, stuur ons dan 'n e-pos aan hello@artmo.com en ons sal u aanmeldingsversoek nagaan en dit indien van toepassing handmatig goedkeur.


2.2 Watter beperkings geld vir die inhoud waarop ek publiseer ARTMO webwerf?

U erken en stem saam dat u alleen verantwoordelik is vir alle inhoud waarna u oplaai ARTMO.

U mag nie materiaal publiseer wat die patent, outeursreg, handelsmerk, handelsgeheim, morele regte of ander intellektuele eiendomsregte, regte van publisiteit of privaatheid inbreuk maak, onbehoorlik of inbreuk maak nie, of lei tot die oortreding van toepaslike wetgewing of regulasies nie.

ARTMO behou die reg voor om te eniger tyd enige inhoud van die webwerf te verwyder volgens die diskresie.


2.3 Hoe en wanneer is ARTMO toegelaat om my inhoud te gebruik?

Deur te registreer en 'n gebruiker te word en inhoud te publiseer wat u toestaan ARTMO 'n wêreldwye, nie-eksklusiewe, royalty-vrye, onderlisensieerbare reg en lisensie om toegang tot u inhoud te verkry, te bekyk, te gebruik, te kopieer, te formateer, te versprei, in die openbaar te vertoon, in die openbaar uit te voer en oor te dra via alles ARTMO aanlynkanale (insluitend die webwerf, platform en derdeparty-webwerwe en -platforms) in enige media wat nou bekend is of nie tans bekend is nie. Hierdie reg en lisensie is uitsluitlik bedoel vir instaatstelling ARTMO om u inhoud te gebruik vir die bevordering van die ARTMO platform.

ARTMO eis nie eiendomsreg op u inhoud nie, en mag dus nie skend nie.

3.1 Is daar gelde gehef by die opening van 'n ARTMO rekening?

Nee! ARTMO is gratis.

4.1 Onder watter voorwaardes kan hierdie ooreenkoms beëindig word?

ARTMO mag na goeddunke hierdie ooreenkoms beëindig, toegang tot die webwerf of platform sonder kennisgewing aan u. By beëindiging sal alle regte en verpligtinge uitgedun word anders as die regte en verpligtinge wat nodig is om enige bestellings wat voor die beëindiging geplaas is, te verwerk.


4.2 Hoe kan ek my ARTMO rekening?

U kan dit aktiveer ARTMO Rekening met onmiddellike effek.

Gaan na u profiel> Klik op die tandwiel, reg onder die voorblad van u profiel> Gaan na MY REKENING> Verwyder rekening

5.1 Gebruik van die webwerf

In geen geval nie ARTMO aanspreeklik gehou word vir enige skade wat voortspruit uit die gebruik of verlies van gebruik, data of winste, hetsy in verband met kontrak, nalatigheid of ander pynlike optrede, voortspruitend uit of in verband met die gebruik, of die onvermoë om hierdie webwerf te gebruik. Ons gee geen waarborg dat hierdie webwerf of die bediener wat dit beskikbaar stel, vry is van virusse of foute nie.

Deur die ARTMO webwerf, kan u skakels na derdeparty-webwerwe vind. Neem kennis dat ARTMO is nie verantwoordelik vir die privaatheidsbeleid of -inhoud van derdeparty-webwerwe nie.


5.2 gebruikersdata

In die mate wat persoonlike inligting deur gebruikers verskaf word ARTMO, moet sodanige inligting besit word deur ARTMO en onderhewig aan die destydse effektiewe PRIVAATHEIDSBELEID of ARTMO, die Wet op die Beskerming van data 1998 en enige ander toepaslike wetgewing of regulasies in die betrokke jurisdiksie. Waar u persoonlike inligting van gebruikers van die platform ontvang, sal u voldoen aan alle toepaslike wetgewing en regulasies, die ARTMO Privaatheidsbeleid en alle ander instruksies van ARTMO.


5.3 Aanspreeklikheid

ARTMO is 'n aanlyn kunsvermaakplatform wat sosiale aktiwiteite vir lede en 'n verkoperswinkel insluit.

Die webwerf en platform word op 'n “as is” basis aangebied. ARTMO lewer geen vertoë of waarborge van enige aard aan u met betrekking tot die webwerf en platform in die volle mate wat deur die wet toegelaat word nie.

ARTMO is nie aanspreeklik vir enige skadevergoeding van enige aard nie, insluitend sonder beperking, direkte, indirekte, toevallige, straf- en gevolglike verliese (insluitend verlies aan winste en verlies aan data) wat voortspruit uit hierdie Voorwaardes of die gebruik van die webwerf en platform, met dien verstande dat niks in hierdie bepalings sal aanspreeklikheid vir dood of persoonlike besering wat voortspruit uit nalatigheid, bedrog of enige ander aanspreeklikheid wat nie deur die wet uitgesluit of beperk mag word nie, uitgesluit of beperk word.

U vrywaar hiermee ARTMO en hou ARTMO en sy groepmaatskappye, verkopers van derde partye, direkteure, aandeelhouers en werknemers ten alle tye ten volle en effektief vrywaar van en teen alle aksies, verrigtinge, eise, eise, koste (insluitend, maar nie beperk nie tot, regskoste van ARTMO), toekennings en skadevergoeding wat voortspruit uit enige oortreding of nie-prestasie deur u van enige van die ondernemings, vertoë of verpligtinge kragtens hierdie bepalings of andersins voortspruit uit 'n interaksie tussen u en 'n ander lid of u gebruik van die webwerf en platform .


5.4 Algemeen

Hierdie bepalings skep geen reg wat afdwingbaar is deur enige persoon wat nie 'n party by hulle kragtens die Kontrakte (regte van derde partye) is nie.

Behalwe soos uitdruklik in hierdie bepalings bedoel, bevat hierdie bepalings die volle en volledige begrip tussen die partye en vervang alle vooraf reëlings en begrippe, hetsy skriftelik of mondeling, met betrekking tot die onderwerp van hierdie bepalings.

Hierdie bepalings word nie geag 'n vennootskap, gesamentlike onderneming, kontrak of diensverhouding tussen die partye te vorm nie.

Hierdie bepalings en enige nie-kontraktuele verpligtinge of aanspreeklikhede wat voortspruit uit of in verband met hierdie bepalings, word onderworpe aan die wette van Duitsland en die partye onderwerp hulle aan die eksklusiewe jurisdiksie van die Duitse howe.