تغيير صورة الغلاف
Salvatore1964
تغيير صورة الغلاف
فنانسانت إجيديو ديل مونتي ألبينوإيطاليا
تمت الموافقة على هذا الوضع حساب المستخدم

لم يقم هذا العضو أية معلومات إلى ملفهم الشخصي بعد.

المعارض
فنان على معرض صورة 1
فنان على معرض صورة 2
فيديوهات
فنان في العمل
أداء
فنان في العمل
الأعمال الفنية
عني

Capriglione Salvatore Cenni Biografici: Salvatore Capriglione nasce dal figurativo concettuale degli anni Ottanta، sperimentando nella ricerca e nell'espressività un linguaggio contemporaneo. Con lo scoccare del nuovo Millennio، Capriglione è accostato alla Semiotica Analitica per poi approfondire le tematiche e la visionarietà della Semiotica Sintetica e del Simbolismo che l'hanno المرفقة بالشكل النهائي للابداع. Capriglione، autodidatta nella pittura e stimato professionista nella vita، nato nel 1964 a Sant'Egidio del Monte Albino (Sa). Nonostante il suo Successo، Continua ad essere legato all tradizioni e alle Origini del suo paese، ove risiede.La sua arte è diventata uno stato mentale، generata da impulsi creativi puri ed autentici، quindi scevra da proccupazioni di sorta. Il critico d'arte La Prof. Mariarosaria Belgiovine scrive di lui: "Salvatore Capriglione تؤدي إلى la sua ricerca verso l'esplorazione della sua anima، attenta alla pur minima insertion intimista. E 'un artista che sa destreggiarsi con equilibrio، fra la segnica simbolica e gli accostamenti tonali. La sua pittura segue l'evoluzione della fantasia، ignorando ragionevoli certezze per evocare la sua naturale predisposizione allo studio delle emozioni، fonte d'ispirazione delle sue sue Principali tematiche.Nelle sue opere si osserva una sorta di danza tribale، una gestualità cromatica، rispettando un sentimento visivo che diventa un obbligo di meditazione e riflessione، con la rielaborazione del suo intuito emozionale ". التاريخ ذو مغزى: Tra le ultime mostre dell'autore e presenze in eventi di rilievo، segnaliamo le Schede del critico d'arte Andrea Diprè nell'ambito delle trasmissioni televisionali internationali arte su SKY. -Inserito nel prestigioso volume d'arte Internazionale “Collezionismo 2009/2010” pubblicato dalla casa editrice EFFECI 'di Milano con le النسبي. هناك أكثر من أهمية شخصية وجماعية في عدد من المدن ، من فينيسيا ، لوغانو ، بيرلينو ، دوسلدورف ، مونشن ، أمستردام ، بروكسيل ، كوبيناغن ، جوتيبورج ، ستوكولما. -Nel 2010 ، riceve premio città di New York -L'università del Salento "Lecce" (scienze dei materiali) في تعاون مع الثقافة الإيطالية في Arte lo inserisce nel I ° Albo Europeo dei pittori contemporanei di prossima uscita Ottobre 2010 ، - باليرمو (Diffusione Boè rivista specializzata arte) diffonde la sua arte in tutta italia ed alcune città europee ، -أبريل 2010 فينس إل بريميو جيوفاني باولو الثاني تينوتوسي أ بومبي برومسو دالا مندوب بونتيفيكيا لكل سانتواريو دي بومبي. -a Giugno 2010 l'editore Damiano di Ravenna pubblica il suo primo libro indexo "I colori dell'anima" che sta -Riscuotendo un الهائل من بانوراما الفنانة nazionale. Prima Ancora dello studio e della tecnica، sono le emozioni che connotano la pittura di Salvatore Capriglione، l'emotività vissuta dando il colore، ricercando i tratti e fissando sulla tela i segni tangibili di un concetto، tentando di dare form in إمكانية وضع غير ساريبي ممكن. La sua ricerca pittorica è solo lo specchio della ricerca di se stesso، tra ciò che sa di essere e ciò che di lui è ingabbiato nelle prigioni dell'educazione e del matchismo، una strada da percorrere tra la consueta البعد del vissuto quidiano ed uno straordinario bagliore di sensi e pensieri da raggiungere e dominare. un punto di arrivo، facendosi vincere dal suggerimento che può dargli il gesto di impugnare un pennello o tentando di cogliere lo stimolo di encentare cromie. L'esistenza dell'altra sua parte. Quanto può Average Infanzato i ricordi، le reminiscenze di una infanzia pregna di messaggi concreti e profondi، lui non può dirlo. Quanto del suo dolore di uomo che si المواجهة con la materia،

عني صورة 1
عني صورة 2
عني صورة 3
السيرة الذاتية
تقنية آو اسلوب
الخبرة
الجوائز
المعارض السابقة
اصدارات
الصفحة الرئيسية | معلومات الاتصال
إيطاليا
سانت إجيديو ديل مونتي ألبينو
وسائل التواصل الاجتماعية | * ستظهر الروابط في الأعلى تحت اسمك
شخصي | * هذا القسم غير مرئي للعامة

شاهد المزيد...

تسجيل الدخول