המצפון שלך | ורדן ארט
2017 | דנמרק

רוח ענן | שיאוג'ינג יאן | 2016 | קנדה

ז'אנרי האומנות החזותית מתארים ומקטלגים את הסגנון כיצד מתואר או נוצר נושא היצירה.
 
עם זאת, המונח "ז'אנר" הוא הגדרה לסגנון ולא לחומר המשומש.
 
לכן, למשל, אפילו פסלים, ולא רק ציורים, יכולים להיות אמנות מופשטת, מטאפורית, קונקרטית וכן הלאה מבחינת הז'אנר.
 
הערות

מכיוון שיש בז'אנרים מאפיין חופף לז'אנרים אחרים, סביר לתאר יצירת אומנות יחידה עם יותר מז'אנר אחד.
 
עם זאת, אין לבחור בז'אנרים יחד עם יצירה אומנותית אחת, מכיוון שהם יסתרו זה את זה.
 
כמה דוגמאות לז'אנרים מרובים שנבחרו ליצירת אומנות אחת יכולים להיות ...

 • הפשטה ואקספרסיוניזם מופשט
 • ריאליזם ומטאפורי

כמה דוגמאות לז'אנרים שעדיף שלא יבחרו לקטלג יצירת אומנות אחת, מכיוון שזה יהיה סותר ...

 • מופשט ומטאפורי
 • מופשט וקוביזם
 • מופשט וקונספטואלי
 • סוריאליזם וריאליזם
 • פנטסטי ומטאפורי

כמה דוגמאות לז'אנרים עצמאיים שלא צריכים להיות מקוטלגים יחד עם ז'אנר אחר ...

 • רעיוני
 • מוחשי
 • פופ
 • מינימליזם

ז'אנרי האומנות החזותית מתארים ומקטלגים את הסגנון כיצד מתואר או נוצר נושא היצירה.
 
עם זאת, המונח "ז'אנר" הוא הגדרה לסגנון ולא לחומר המשומש.
 
לכן, למשל, אפילו פסלים, ולא רק ציורים, יכולים להיות אמנות מופשטת, מטאפורית, קונקרטית וכן הלאה מבחינת הז'אנר.

המצפון שלך Vorden Art | 2017 | דנמרק

הערות

מכיוון שיש בז'אנרים מאפיין חופף לז'אנרים אחרים, סביר לתאר יצירת אומנות יחידה עם יותר מז'אנר אחד.
 
עם זאת, אין לבחור בז'אנרים יחד עם יצירה אומנותית אחת, מכיוון שהם יסתרו זה את זה.
 
כמה דוגמאות לז'אנרים מרובים שנבחרו ליצירת אומנות אחת יכולים להיות ...

 • הפשטה ואקספרסיוניזם מופשט
 • ריאליזם ומטאפורי

כמה דוגמאות לז'אנרים שעדיף שלא יבחרו לקטלג יצירת אומנות אחת, מכיוון שזה יהיה סותר ...

 • מופשט ומטאפורי
 • מופשט וקוביזם
 • מופשט וקונספטואלי
 • סוריאליזם וריאליזם
 • פנטסטי ומטאפורי

כמה דוגמאות לז'אנרים עצמאיים שלא צריכים להיות מקוטלגים יחד עם ז'אנר אחר ...

 • רעיוני
 • מוחשי
 • פופ
 • מינימליזם