Pandanganmu | Vorden Art
2017 | Denmark

Awan Roh | Xiaojing Yan | 2016 | Kanada

Dalam seni visual, genre menerangkan dan mengkategorikan kaedah subjek karya seni digambarkan atau dibentuk.
 
Walau bagaimanapun, istilah "Genre" ialah definisi untuk gaya dan bukan definisi untuk "Medium" (bahan) yang digunakan.
 
Oleh itu, sebagai contoh, bukan sahaja lukisan bahkan arca sederhana boleh dikategorikan sebagai abstrak, figuratif, seni konkrit dan sebagainya dari segi genre.
 
Nota

Oleh sebab sesetengah genre mempunyai ciri-ciri yang sama dengan genre yang lain, sesebuah karya seni boleh digolongkan dalam beberapa genre.
 
Walau bagaimanapun, sesetengah genre untuk sesebuah karya seni tidak boleh dipilih bersama, kerana genre-genre tersebut bertentangan antara satu sama lain.
 
Contoh genre berbeza yang boleh dipilih untuk sesebuah karya seni adalah seperti...

 • Abstrak dan Ekspresionisme Abstrak
 • Realisme dan Figuratif

Contoh genre yang tidak sepatutnya dipilih untuk mengkategorikan sesebuah karya seni atas sebab definisinya yang bertentangan adalah seperti...

 • Abstrak dan Figuratif
 • Abstrak dan Kubisme
 • Abstrak dan Konseptual
 • Surealisme dan Realisme
 • Fantastis dan Kiasan

Beberapa contoh genre "stand-alone" yang tidak sepatutnya dikategorikan bersama dengan genre-genre lain ...

 • Konseptual
 • Konkrit
 • Pop
 • Minimalisme

Dalam seni visual, genre menerangkan dan mengkategorikan kaedah subjek karya seni digambarkan atau dibentuk.
 
Walau bagaimanapun, istilah "Genre" ialah definisi untuk gaya dan bukan definisi untuk "Medium" (bahan) yang digunakan.
 
Oleh itu, sebagai contoh, bukan sahaja lukisan bahkan arca sederhana boleh dikategorikan sebagai abstrak, figuratif, seni konkrit dan sebagainya dari segi genre.

Pandanganmu | Vorden Art | 2017 | Denmark

Nota

Oleh sebab sesetengah genre mempunyai ciri-ciri yang sama dengan genre yang lain, sesebuah karya seni boleh digolongkan dalam beberapa genre.
 
Walau bagaimanapun, sesetengah genre untuk sesebuah karya seni tidak boleh dipilih bersama, kerana genre-genre tersebut bertentangan antara satu sama lain.
 
Contoh genre berbeza yang boleh dipilih untuk sesebuah karya seni adalah seperti...

 • Abstrak dan Ekspresionisme Abstrak
 • Realisme dan Figuratif

Contoh genre yang tidak sepatutnya dipilih untuk mengkategorikan sesebuah karya seni atas sebab definisinya yang bertentangan adalah seperti...

 • Abstrak dan Figuratif
 • Abstrak dan Kubisme
 • Abstrak dan Konseptual
 • Surealisme dan Realisme
 • Fantastis dan Kiasan

Beberapa contoh genre "stand-alone" yang tidak sepatutnya dikategorikan bersama dengan genre-genre lain ...

 • Konseptual
 • Konkrit
 • Pop
 • Minimalisme