TERMA & SYARAT PENGGUNA

TERMA & SYARAT PENGGUNA

25 Mei 2018 | Syarat-syarat ini adalah sah sehingga pemberitahuan selanjutnya. Terma dan syarat kami adalah dalam bahasa Inggeris. Sekiranya anda menggunakan fungsi penukaran bahasa, sila ambil perhatian bahawa teks itu diterjemahkan oleh komputer.

ARTMO [Domain: artmo.com]

Kami mempunyai empat jenis profil pengguna yang berbeza: Ahli, Artis, Galeri dan Universiti. Istilah USER dalam Terma & Syarat kami merujuk kepada semua jenis profil.

1.1 Apakah syarat-syarat ini?

Terma dan Syarat ini (bersama-sama dengan dasar-dasar yang dinyatakan dengan jelas di dalamnya) memberitahu anda maklumat mengenai ARTMO Platform Seni Dalam Talian.


1.2 Siapa yang mengendalikannya ARTMO laman web dan bagaimana saya boleh menghubungi?

. ARTMO laman web dikendalikan oleh ...

ARTMO GmbH, Mittelweg 151, 20148 Hamburg, JERMAN
USTiD: DE313988628 | HRB 147953

Aktiviti utama adalah platform hiburan seni termasuk kegiatan sosial dan pasaran seni dalam talian yang menawarkan vendor bebas untuk menerbitkan dan menjual karya seni mereka.

Jika anda mempunyai sebarang soalan, kebimbangan atau aduan, anda boleh menghantar e-mel ARTMO di hello @artmo.com, gunakan laman 'Kenalan kami' laman web atau tulis ke salah satu alamat syarikat yang disebutkan di atas. Sebaik sahaja kami menerima sebarang aduan, tindakan akan diambil untuk memperbaiki masalah tersebut. Sekiranya anda menghubungi ARTMO melalui pos atau e-mel kami akan membalas melalui e-mel. Jika anda menghubungi ARTMO melalui telefon kami akan bertujuan untuk menyelesaikan masalah dengan segera. Sekiranya kita memerlukan sedikit masa untuk menyiasat, kami akan memberitahu anda.


1.3 Apakah definisi yang akan digunakan dalam Terma ini?

Sila luangkan masa untuk membiasakan diri dengan ungkapan berikut, yang akan digunakan sepanjang dokumen ini seperti yang dijelaskan di bawah:

  • Laman / Laman Web / Platform: The ARTMO laman web, dihoskan di artmo.com, dan semua subdomain dan subdirektori daripadanya.
  • Pengguna: Sesiapa sahaja yang telah membuat profil sosial. Terdapat tiga jenis profil: Ahli, Artis, Galeri atau Universiti. Kepada semua jenis profil tersebut dirujuk sebagai 'Pengguna'.
  • Kandungan: Sebarang teks atau imejan yang menyumbang dan dihoskan di Laman.

1.4 Kepada siapa yang dikenakan Syarat ini?

Terma ini membentuk perjanjian antara anda dan ARTMO UG. Dengan menggunakan laman web ini, memaparkan Profil Sosial untuk berinteraksi dengan pengguna lain dan menyiarkan kandungan yang anda bersetuju untuk mematuhi Syarat ini.

ARTMO tidak terlibat secara langsung dalam interaksi antara ahli.


1.5 Adakah terdapat sebarang dasar atau syarat lain yang perlu saya baca?

Ya; anda harus membaca dengan teliti dan memahami ...

Sila ambil perhatian bahawa penggunaan umum laman web anda sebagai pengguna adalah tambahan ditadbir oleh ARTMOTerma Penggunaan. ARTMO berhak untuk mengubah Terma atau dasar tapak lain pada bila-bila masa, jadi sila semak mereka kerap untuk memastikan anda mengetahui sebarang perubahan. Jika anda tidak bersetuju dengan semua terma berikut, anda tidak boleh menggunakan laman web ini.


1.6 Dengan mana undang-undang adalah Peraturan ini ditadbir?

Syarat ini ditadbir oleh undang-undang Jerman dan anda bersetuju untuk menyerahkan kepada bidang kuasa eksklusif mahkamah Jerman berkenaan dengan hubungan anda dengan ARTMO. Adalah menjadi tanggungjawab anda untuk mematuhi semua undang-undang yang berlaku untuk tingkah laku dalam talian dan kandungan yang boleh diterima di kawasan tempat anda beroperasi.

2.1 Berapa umur minimum untuk pengguna dibenarkan mendaftar dan digunakan ARTMO?

Kesatuan Eropah telah memutuskan untuk menetapkan piawaian 16 di seluruh EU untuk perkhidmatan dalam talian.

Negara lain mungkin mempunyai undang-undang yang berlainan, seperti AS di mana umur minimum 13 diterima setakat ini. Walau bagaimanapun, menurut undang-undang EU, kita telah menetapkan umur minimum untuk 16.

Jika anda tinggal di negara di mana terdapat usia yang lebih muda yang dibenarkan, iaitu 13, 14 atau 15, sila hantar e-mel ke hello @artmo.com dan kami akan menyemak permintaan pendaftaran anda dan jika berkenaan meluluskannya secara manual.


2.2 Apa sekatan yang dikenakan ke Kandungan yang saya siarkan pada ARTMO laman web?

Anda mengakui dan bersetuju bahawa anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk semua Kandungan yang anda muat naik ARTMO.

Anda tidak boleh menerbitkan bahan yang melanggar, menyalahi undang-undang atau melanggar paten, hak cipta, tanda dagangan, rahsia perdagangan, hak moral atau hak harta intelektual lain atau hak publisiti atau privasi pihak ketiga, atau mengakibatkan pelanggaran undang-undang atau peraturan yang berlaku.

ARTMO berhak untuk mengeluarkan apa-apa Kandungan dari laman web pada bila-bila masa mengikut budi bicara mutlaknya.


2.3 Bagaimana dan kapan ARTMO dibenarkan untuk menggunakan kandungan saya?

Dengan mendaftarkan dan menjadi pengguna dan penerbitan Kandungan yang anda berikan ARTMO hak, lesen bebas dan tanpa izin di seluruh dunia, tidak eksklusif, bebas, tanpa izin dan tanpa izin di seluruh dunia untuk mengakses, melihat, menggunakan, menyalin, memformat, mengedarkan, memaparkan secara terbuka, melaksanakan dan menyiarkan kandungan anda secara terbuka melalui semua ARTMO saluran dalam talian (termasuk Laman, Platform dan tapak dan platform pihak ketiga) di mana-mana media yang diketahui atau tidak diketahui saat ini. Hak dan lesen ini semata-mata untuk tujuan membolehkannya ARTMO untuk menggunakan kandungan anda untuk mempromosikan ARTMO platform.

ARTMO tidak menuntut, dan sebagainya mungkin tidak melanggar, hak pemilikan dalam Kandungan anda.

3.1 Adakah terdapat sebarang bayaran yang dikenakan pada pembukaan ARTMO akaun?

Tidak! ARTMO adalah percuma.

4.1 Di bawah syarat-syarat yang mana boleh ditamatkan perjanjian ini?

ARTMO boleh, mengikut budi bicaranya sendiri, menamatkan perjanjian ini, akses ke Laman atau Platform tanpa notis kepada anda. Setelah penamatan, semua hak dan kewajipan akan dipadamkan selain daripada hak dan kewajipan yang diperlukan untuk memproses sebarang pesanan yang diletakkan sebelum penamatan tersebut.


4.2 Bagaimana saya boleh membatalkan saya ARTMO akaun?

Anda boleh memadam anda ARTMO Akaun dengan serta-merta.

Pergi ke profil anda> Klik pada roda gigi, tepat di bawah gambar sampul profil anda> Pergi ke AKAUN SAYA> Padam Akaun

Penggunaan Laman Web 5.1

Dalam keadaan tidak akan ARTMO bertanggungjawab terhadap apa-apa ganti rugi yang timbul daripada penggunaan atau kehilangan penggunaan, data atau keuntungan, sama ada dalam tindakan kontrak, kecuaian atau tindakan penyeksaan yang lain, yang timbul daripada atau berkaitan dengan penggunaan atau ketidakupayaan untuk menggunakan laman web ini. Kami tidak memberi jaminan bahawa laman web ini atau pelayan yang menjadikannya tersedia bebas daripada virus atau bug.

Sepanjang ARTMO laman web, anda boleh mencari pautan ke laman web pihak ketiga. Sila ambil perhatian bahawa ARTMO tidak bertanggungjawab terhadap dasar privasi atau kandungan laman web pihak ketiga.


Data Pengguna 5.2

Setakat bahawa data peribadi dibekalkan oleh pengguna kepada ARTMO, data sedemikian hendaklah dimiliki oleh ARTMO dan tertakluk kepada yang kemudiannya berkesan DASAR PRIVASI of ARTMO, Akta Perlindungan Data 1998 dan mana-mana undang-undang atau peraturan lain yang berkaitan dalam bidang kuasa yang berkaitan. Di mana anda menerima data peribadi daripada pengguna Platform, anda akan mematuhi semua undang-undang dan peraturan yang berkenaan, yang ARTMO Dasar Privasi dan semua arahan lain ARTMO.


Liabiliti 5.3

ARTMO adalah platform hiburan seni dalam talian termasuk aktiviti sosial untuk ahli dan kedai vendor.

Tapak dan Platform disediakan berdasarkan "sebagaimana adanya". ARTMO tidak membuat apa-apa representasi atau jaminan apa-apa jenis kepada anda yang berkaitan dengan Tapak dan Platform setakat yang dibenarkan oleh undang-undang.

ARTMO tidak akan bertanggungjawab ke atas apa-apa ganti rugi termasuk apa-apa kerugian, langsung, tidak langsung, sampingan, punitif dan berbangkit (termasuk kehilangan keuntungan dan kehilangan data) yang timbul daripada Syarat atau penggunaan Laman dan Platform ini, dengan syarat tiada apa-apa dalam Terma ini, tidak akan mengecualikan atau mengehadkan liabiliti untuk kematian atau kecederaan peribadi yang timbul akibat kecuaian, penipuan atau sebarang liabiliti lain yang tidak dikecualikan atau dihadkan oleh undang-undang.

Anda dengan ini menanggung rugi ARTMO dan ARTMO dan syarikat kumpulannya, penjual, pengarah, pemegang saham dan pekerja pihak ketiga pada setiap masa sepenuhnya dan secara efektif membayar ganti rugi dari dan terhadap semua tindakan, prosiding, tuntutan, tuntutan, kos (termasuk, tetapi tidak terhad kepada, kos guaman ARTMO), anugerah dan gantirugi yang timbul akibat sebarang pelanggaran atau ketidaksempurnaan oleh anda tentang sebarang usaha, perwakilan atau obligasi di bawah Terma ini atau selainnya timbul daripada interaksi antara anda dan ahli lain atau penggunaan Situs dan Platform anda .


5.4 General

Terma ini tidak membuat apa-apa hak yang boleh dilaksanakan oleh mana-mana orang yang bukan pihak kepada mereka di bawah Kontrak (Hak Pihak Ketiga).

Jimat sebagai seperti yang dinyatakan secara terperinci dalam Terma ini, Terma ini mengandungi pemahaman yang penuh dan lengkap antara pihak-pihak dan menggantikan semua pengaturan dan pemahaman yang terdahulu, sama ada bertulis atau lisan, yang berkaitan dengan perkara-perkara Ketentuan ini.

Syarat-syarat ini tidak akan dianggap sebagai perkongsian, usaha sama, kontrak atau hubungan pekerjaan antara pihak-pihak.

Syarat-syarat ini dan sebarang kewajiban atau liabiliti yang tidak berkontrak yang timbul daripada atau berkaitan dengan Syarat-syarat ini akan ditadbir oleh undang-undang Jerman dan pihak-pihak menyerahkan kepada bidang kuasa eksklusif dari pengadilan Jerman.