ਵਾਟਰਕਲੋਰ ਪੇਂਟਿੰਗ ਚਾਈਨਾ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਵਰਕਰਜ਼ ਡਾਕਟਰ ਨਰਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਮਹਾਂਕਸ਼ਟ -19 ਹੀਰੋਜ਼

ਵਾਟਰਕਾਲਰ ਵਾਰੀਅਰਜ਼: ਪੇਂਟਿੰਗਜ਼ ਜੋ ਕੋਵਾਈਡ -19 ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ

“ਚਾਹੇ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ,
ਇੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,
ਬਿਨਾਂ ਤਨਖਾਹ,
ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਗਿਣਨਾ ਨਹੀਂ,
ਸਿੱਧੇ ਖੜ੍ਹੇ.

ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਲੜਾਕੂ,
ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ,
ਉਹ ਕੌਣ ਹਨ,
ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ,
ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਖੜੇ ਹਨ. "

- ਅਗਿਆਤ (ਅਨੁਵਾਦ)

ਵਾਟਰਕਲੋਰ ਪੇਂਟਿੰਗ ਚਾਈਨਾ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਵਰਕਰਜ਼ ਡਾਕਟਰ ਨਰਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਮਹਾਂਕਸ਼ਟ -19 ਹੀਰੋਜ਼

"ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੁੱਧ ਮਹਾਮਾਰੀ" ਫੈਨ ਜੌਰਰੰਗ ਜ਼ੀਆਨ ਦੁਆਰਾ

ਪੂਰੇ ਚੀਨ ਵਿਚ, ਇਸ 10-ਲਾਈਨ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੰਝੂ ਭੜਕਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ.

ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਹੀਰੋ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ, ਡਾਕਟਰੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ ਜੋ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ.

ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਕੋਵੀਡ -19 ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ.

ਵਾਟਰਕਲੋਰ ਪੇਂਟਿੰਗ ਚਾਈਨਾ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਵਰਕਰਜ਼ ਡਾਕਟਰ ਨਰਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਮਹਾਂਕਸ਼ਟ -19 ਹੀਰੋਜ਼

ਕਿਯੂਬਿਨ ਗਵਾਂਗਜ਼ੁ ਦੁਆਰਾ "ਚੇਂਗ ਜ਼ੀਚਿੰਗ ਚੇਂਗਚੇਂਗ"

"ਕਵੈਟਿਕ ਵਾਟਰ ਕਲਰ" ਪੇਂਟਰ ਸਮੂਹ ਪੇਂਟਰਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਦੇ asੰਗ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਤਪੰਨ ਹੋਇਆ.

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਪਹਿਲੀਆਂ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਲੜਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ.

ਵਾਟਰਕਲੋਰ ਪੇਂਟਿੰਗ ਚਾਈਨਾ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਵਰਕਰਜ਼ ਡਾਕਟਰ ਨਰਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਮਹਾਂਕਸ਼ਟ -19 ਹੀਰੋਜ਼

ਜ਼ੂ ਯੂਲਿੰਗ ਹੇਫੀਈ ਦੁਆਰਾ "ਸਭ ਤੋਂ ਸੁੰਦਰ ਬੈਕ"

ਆਪਣੇ ਸਮੂਹਕ ਕਲਾਤਮਕ ਕੰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੁਆਰਾ, ਇਸ ਸਮੂਹ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ "ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੇ ਦੂਤ" ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ.

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਟੁਕੜੇ ਇਹ ਹਨ:

ਵਾਟਰਕਲੋਰ ਪੇਂਟਿੰਗ ਚਾਈਨਾ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਵਰਕਰਜ਼ ਡਾਕਟਰ ਨਰਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਮਹਾਂਕਸ਼ਟ -19 ਹੀਰੋਜ਼

"ਰੀਟਰੋਗ੍ਰੇਡ" ਵਾਟਰ ਕਲਰ ਬਾਓ ਦਹੈ ਗੁਆਂਗਸੀ

ਵਾਟਰ ਕਲਰ ਪੇਂਟਿੰਗ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਮਹਾਂਮਾਰਕੀ ਕੋਵਿਡ -19

ਯਾਂਗ ਜ਼ੀਪੇਂਗ ਹਾਂਗਜ਼ੂ ਦੁਆਰਾ "ਚਾਈਨਾ ਫਾਇਰ ਮਾਉਂਟੇਨ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਸਪੀਡ"

ਵਾਟਰਕਲੋਰ ਪੇਂਟਿੰਗ ਚਾਈਨਾ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਵਰਕਰਜ਼ ਡਾਕਟਰ ਨਰਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਮਹਾਂਕਸ਼ਟ -19 ਹੀਰੋਜ਼

ਹੂ ਲੀਈ ਨਾਨਚਾਂਗ ਦੁਆਰਾ "ਸੇਵਿੰਗ ਲਾਈਫ"

ਵਾਟਰਕਲੋਰ ਪੇਂਟਿੰਗ ਚਾਈਨਾ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਵਰਕਰਜ਼ ਡਾਕਟਰ ਨਰਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਮਹਾਂਕਸ਼ਟ -19 ਹੀਰੋਜ਼

ਤੰਗ ਹੂਈ ਦੁਆਰਾ "ਸਰਪ੍ਰਸਤ"

ਵਾਟਰਕਲੋਰ ਪੇਂਟਿੰਗ ਚਾਈਨਾ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਵਰਕਰਜ਼ ਡਾਕਟਰ ਨਰਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਮਹਾਂਕਸ਼ਟ -19 ਹੀਰੋਜ਼

ਤਿਆਨਜਿਨ ਦੁਆਰਾ "ਆਈ ਏਜਲ ਦੀ ਅੱਖ"

* ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ਤੇ ਖੱਟੇ @ www.mp.weixin.qq.com


ਸਕੇਟਬੋਰਡ ਡੈੱਕ ਆਰਟ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਬੋਨਹੈਮਸ ਸਮਕਾਲੀ ਕਲਾ ਵਿਕਰੀ ਵਿਕਲਪਕ ਕਲਾਕਾਰੀ ਸਟ੍ਰੀਟਵੇਅਰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਸੁਪਰੀਮ

ਸਕੇਟ ਬੋਰਡ ਕਿੰਨਾ ਹੈ?

ਬੋਨਹੈਮਜ਼ ਸਮਕਾਲੀ ਕਲਾ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ, ਸ਼ੌਕੀਨ ਸਕੇਟ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੇਮੀ ਅਤੇ ਕਲਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 131 ਸਕੇਟ ਬੋਰਡ ਡੇਕ' ਤੇ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਜੋ ਆਖਰਕਾਰ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ

ਲਾਲ ਪੌੜੀਆਂ 'ਤੇ ਖੰਭਾਂ ਨਾਲ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸੂਟ ਵਿਚ ਆਦਮੀ

ਮੀਟ ਗਾਲਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਯਾਦਗਾਰੀ ਪਲਾਂ: ਸਾਲ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਫੈਸ਼ਨ ਈਵੈਂਟ 'ਤੇ ਯਾਦ

4 ਮਈ, 2020 ਨੂੰ, ਮੌਸਮ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਖਾਲੀ ਰਹੀਆਂ, ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਸਨ ਜੋ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰਾਂ ਲਈ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਸਾਲ ਦਾ ਫੈਸ਼ਨ ਪਲ ਹੈ.
ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ Buzz ਅਤੇ ਟੈਗ .

ਹੋਰ ਵੇਖੋ...

ਲਾਗਿਨ