ਫਰਕ ਕਰਨਾ ਆਰਟ ਟਰਾਡੀਜ਼ੀਓਨੇਲ ਐਡ ਆਰਟ ਕੰਟੈਂਪੀਓਰੇਨੀਆ

ਪਰੇਰੇ ਪਰਸਨੈਲ ਸੁਲ ਮੰਡੋ ਆਰਟ:

  • ਕੁਆਂਟੋ ਆਰਟਿਸਟਾ, ਸੈਕਿੰਡੋ ਲੇ, ਪਰਚੇ, ਮੋਲਟੇ ਪਰਸੋਨ ਏਨਕੋਰਾ ਓਗੀ ਟ੍ਰਾਵਡੋਸੀ ਦਵੰਤੀ ਅਨ ਦਿਪਿੰਤੋ, ਓ ਉਨ ਓਪੇਰਾ ਸਮਕਾਲੀਆ ਨਿਰੰਤਰੋ ਇਕ ਡਾਇਰ ਲਾ ਫਾਟੀਡਿਕਾ ਫਰੇਸ:
  • “ਲੋ ਪੋਟੇਵੋ ਫਰੈ ਐਂਚਿਓ” ਨੋਨੋਸਟੈਂਟ ਈ ਮੇਜ਼ੀ ਡੀ'ਇਨਫਾਰਮਜਿਓਨ ਡਿਸਪੋਨੀਬਿਲੀ, ਪਰਚ ਟੈਂਟੋ ਸੀਸਟੀਸਿਟਿਜ਼ਮ?
  • ਨੋਨੋਸਟੈਂਟ ਸਿਓਨੋ ਟ੍ਰਾਸਕੋਰਸੀ ਬੇਨ ਡਿcentਸੇਂਟੋ ਐਨੀ ਡੱਲਾ ਰਿਵਾਲੋਜ਼ੀਓਨੀ ਆਰਟਿਸਟਿਕ ਸਟ੍ਰੁਟੂਰਲੇ ਡੀ ਐਪਰਪ੍ਰੇਸਨ, ਸੀਆਈ ਟ੍ਰੋਵੀਅਮੋ, ਇਕ ਟੂਟੋਗੋਜੀ, ਪ੍ਰੈਸਨਜ਼ ਕਨਸਟੁਆ ਡਿ aਨਾ ਬਟਗਲੀਆ ਏਸਰਿਮਾ ਟ੍ਰਾ ਗਲੀ ਅਮਾਂਟੀ ਡੇਲ'ਆਰਟ ਟ੍ਰਾਈਡਿਜੋਨੈਲ ਈ ਏਰਟੋ ਡਾਇਰੇਟਿਓਰਿਨਾ ਯੂਰੇਨਿਟ ਫਲੈਗਰਾਟਿਵੋ ਈ ਕੈਨਲੋ ਐਸਪ੍ਰੈਸਿਵੋ. ਅਸਿਸਟਿਮੋ ਆਵੋ ਡੀਟੋ ਸੋਪਰਾ ਅਲਾ ਫਾਟੀਡਿਕਾ ਫਰੇਸ ਲੋ ਪੋਟੇਵੋ ਫਰੈਕ ਐਨੇ ਆਈਓ ਕੁਇਲ ਡੀਪਿਨਟੋ ਡੀ ਆਰਟ ਸਮੋਏਅਰਿਆ, ਐਂਜੀ ਐਡੀਰੀਟੁਰਾ ਮੇਗਲਿਓ.

    ਨੈਚੁਰਲਮੇਂਟੇ, ਸੁ ਟੇਲ ਐਫਰਮੈਜਾਇਓਨ, ਨੋ ਸੀ ਪੁò ਅਲਟ੍ਰੋ ਰਿਸਪੋਂਡੇਰੇ ਓ ਡਿਡਰੂ ਚੀ ਲ 'ਇਨਟਰਲੋਕੁਟੋਰੇ, ਸੀਆ ਪੂਰਨਮੇਂਟ ਏ ਡਿਜੀਓਨੋ ਡੀ ਕੁਇਲਾ ਚੀ ਓਗੀ ਰੇਪਪ੍ਰੈਜੇਂਟਾ ਲ' ​​ਆਰਟ ਈ ਲ 'ਆਰਟੀਸਟਾ. ਪ੍ਰੋਵੋ ਕੌਨ ਬ੍ਰਵੀ ਨੋਜ਼ੀਓਨੀ ਡੀ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਇੱਕ ਚੀਅਰ ਲਾ ਲਾ ਡਫਰੈਂਸਾ ਸੋਸਟਨਜ਼ਿਆਲੇ ਟ੍ਰ ਲ 'ਆਰਟ ਫਿਗੁਰਾਟੀਵਾ ਟ੍ਰੇਡੀਜਿਓਨੇਲ ਈ ਕੁਇਲਾ ਸਮਕਾਲੀਆ. ਸੈਕਿੰਡੋ ਮੈਟਿਸ, ਸੇਨਜ਼ਾ ਜਨੂੰਨ no esiste arte. Io condivo appieno questa affermazione, ed oso aggiungere che oltre alla “ਭਾਵਨਾਤਮਕ” unspartista per esprimersi al meglio, dovrebbe conoscere “I Mistheri Dele NOSTRE ORIGINI”. ਸੂ ਟੇਬਲ ਕੋਗਨੀਜਿਓਨ ਸਿ ਡਿਡਸ: ਏਵਰ ਰੀਸੈਪੇਟੋ ਡੈਲ ਪਾਸਟੋ, ਐਸਪ੍ਰਾਈਮਰਸੀ ਇਨ ਆਰਟ ਕੌਨ ਆਈਲ ਪ੍ਰੀਸੈਂਟੇ, ਈ ਗਾਰਡੇਅਰ ਅਲ ਫਿuroਰੋ. ਵੀ è ਕਵਿੰਡੀ, ਅਨਾਰਟ ਟ੍ਰਾਡਿਜ਼ੀਓਨਲੇ ਚੀ ਯੁੱਗ ਈਲ ਪੋਰਟੋਟੋ ਡੀ ਉਨਾ ਟੈਕਨੀਕਾ ਚੀ ਅੰਬੀਵਾ ਏ ਟ੍ਰਸਫਰਾਇਰ ਸੁਲ ਪਿਆਨੋ ਡੇਲਾ ਇਮੈਜੈਨੀ ਲ'ਸਕੁਰਾ ਇੰਟਿioneਜਿਓਨ ਡੇਲ ਆਰਟਿਸਟਾ, ਸੇਂਜ਼ਾ ਅਲਟਰੇ ਇੰਟਰਫੇ੍ਰਨਜ਼ (ਸੀਆਈਏਆਈਐਨ ਨੋ ਟੌਗਲੀ ਈਲ ਵੈਲੋਰ ਸਟੋਰਿਕੋ ਐਡੀਟ ਆਰਟਿਸਟੋ-ਐਸਪ੍ਰੈਸਟ) .

    ਇਨਵੇਸ, ਲੇ ਅਵੰਗੁਆਰਡੀ ਸਕੋਪਰੋਨੋ ਆਈਲ ਵਾਲੋਰ ਡੀਲ ਇੰਟਰਫੇਸ ਈ ਅਤੇ ਡੀਲਾ ਡਿਸਕਾਟਿਨਿਟੀ, ਸਿਲ'ਇਰੂਜ਼ਿਓਨ ਡੈਲ ਕੈਸੋ ਚੇ ਐਂਟਰ ਇੰਸੈਂਟੇਨਮੇਂਟ ਇਨ ਜਿਓਕੋ ਇਨ ਓਗਨੀ ਐਟੀਵਿਟੀ, ਓਗਨੀ ਐਂਬਿਟੋ ਡੇਲਾ ਵਿਟਾ, ਇਕ ਲਿਵੇਲੋ ਮਲੇਕੋਲੇਅਰ ਈ ਏ ਕੋਇਲਾ ਡੇਲਾ ਫੋਰਮਾਜੋਨੀ ਡੇਲੀਟਿਯੋ. ਸਿੰਕ੍ਰੋਨੀਆ ਕੋਨ ਲੇ ਸਾਇਨੇਜ਼ੀ ਉਮਨੇ, ਲੇ ਅਵੰਗੁਆਰਡੀ ਐਡੋਟਨੋ ਇੱਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪੀਓ ਡੈੱਲ'ਸਪੈਂਸੀ ਸੇਂਸੋਰੋਏਲਿ, ਐਕਰੇਸਮੈਂਟੋ ਡੀਲਾ ਸੇਨਸਿਬਿਲਿਤਾ '. ਕੁਈਨਡੀ, ਨੀਲ ਆਰਟ ਟ੍ਰੇਡਿਜਿਓਨੇਲ ਈ ਆਰਟਿਸਟਾ ਹਾਇਲ ਕੰਟਰੋਲੋ ਡੇਲਾ ਟੈਕਨੀਕਾ ਅਤੇ ਡੈਲ ਸੂ ਪ੍ਰੋਜੈਟੋ, ਵਿਚ “ਕੰਟ੍ਰਾਮਪੋਰਨੀਏ” ਨਾਨ ਸੀਈ ਵਿਨਸੋਲੋ ਐਲਾ ਲਿਬਰੇਟ ਡੀ ਸਪੈਸਪੀਅਨ, ਐੱਸ ਐੱਸ ਐੱਸ ਐੱਫ ਏ ਪਾਰਟ ਡੇ ਦੇ ਸੇਨਸੀ, ਡੇਲ ਕੈਸੋ, ਈ ਡੀਲੇ ਇੰਟਰਫੇਸਨਜ. ਸਿਨੇਟੀਸੀ ਵਿਚ, ਨੇਲ'ਆਰਟੇ ਡੀ 'ਵਾੰਗਗੁਆਡੀਆ ਲਰਟਿਸਟਾ ਨੋ ਏਸਿਸਟੀ ਪਾਇ, ਉਦਾਹਰਣ ਫੈਲੀ ਪਾਰਟ ਏਕੀਕਰੈਂਟ ਡੈਲ'ਓਪੇਰਾ, ਈ ਸੋਲੋ ਅਨ ਕੌਨਡੇਟੋਰ ਡੀ ਰਿਵੇਲਾਜ਼ੀਓਨੀ.

    ਨੇਲ ਆਰਤੀ ਵਿਜ਼ਿਵ ਸਮਕਾਲੀ, ਸੀ ਦੇਵੇ ਡੇਅਰ ਏਟੋ ਦਿ ਬੈਮੇਰਿਟੋ ਅਗਲੀ ਅਮਰੀਕਨੀ ਚੀ, ਹੈਨੋ ਸਕੋਨਵੋਲਟੋ ਇਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਟੋ ਡੈੱਲ'ਸੈਨਜ਼ਾ ਡੀ 'ਸਪ੍ਰੇਸਨ ਡੇਲ ਵੈਂਟੀਸੀਮੋ ਸੇਕਲੋ ਡੀਸੀ, ਡਾਂਡੋ ਵੀਟਾ ਅਲ ਡੇਡਾਇਜ਼ਮੋ, ਸਕ੍ਰਿਟੁਰਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕ, ਈ ਸੁਰੇਲਿਜ਼ਮੋ. Il DADAISMO filosofia d'arte consiste nel preभरare un 'oggetto dal suo mondo e di Cloocarlo in un luogo in cui deve subire l'Acrescimento che all'oggetto attiva altre forze (felice anarchia - ottimismo- rotura con). ਆਟੋਮੈਟਿਸਮੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਲਿਬਰਟਿਲ ਡੀਲ ਲੈਂਗੂਆਗਜੀਓ ਈ ਡੇਲ ਸੇਨਸੋ ਪੈਟਰੋਜ਼ਿਓਨ ਇਨਕਨਟ੍ਰੋਲਾਟਾ ਡਿ ਇੰਟਰਫੇ੍ਰਨੇਜ਼ ਸਕੋਨੋਸਿਟੀਅਟਾ (ਸਟੋਰਡਮੈਂਟੋ ਡੈਲ'ਇਮਮੇਗਿਨ ਐਸੀਸਿਟਿ ma ਮਿਸਟ੍ਰੋ ਪੋਲੌਕ). ਨੀਲ ਸੁਰੇਲਿਸਮੋ, ਐਡੋਟੈਨੋ ਐਸੋਸੀਏਜ਼ੀਓਨੀ ਲਿਬਰ ਫਰੇ ਪੋਰਟਰੇਲ ਨੀਲਓਪੇਰਾ ਮਿਡਿਏਨਟੇ ਲ ਆਓਟੋਮੈਟਿਜ਼ਮੋ ਸਿਜਿਕੋ ਚੀ ਰੈਗ ਇਲ ਫੌਰਮਰਸੀ ਡੇਲੇ ਇਮੈਜਿਨੀ, ਆਈਲ ਫਨਜਿਓਨੇਮੈਂਟੋ ਡੀ ਅਨ ਪੈਨਸੀਰੋ ਫਿਓਰੀ ਡੱਲਾ ਲੋਜਿਕਾ ਟ੍ਰੇਡਿਜਿਓਨੇਲ (ਡਾਲੀ-ਮੀਰੀ-ਮੈਗ੍ਰੇਟ ਡਾਇਰੇਸਿਕ ਈਮੇਨੇਸੀਅਲ) ਓਨੀਰਿਕੋ).

ਹੋਰ ਪੋਟ