ਕਲਾਕਾਰ ਇੱਕ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ, ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਨੂੰ ਡਰਾਇੰਗ.

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਿਰਲੇਖ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੋ. ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ (ਸਧਾਰਣ) ਨਾਮ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ.😊

ਕਲਾਕਾਰ ਡਰਾਇੰਗ ਕਲਾਕਾਰ ਸਾਡੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਹੈ.

ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵਿਲੱਖਣ ਸੁੰਦਰਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਾਂ. ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆ ਅਤੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਕ ਵਧੀਆ ਅੰਤ ਲਿਆਉਣ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਧੀਰਜ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਇਕ ਕਲਾਤਮਕ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

ਹੋਰ ਪੋਟ