ਆਪਣੇ ਕਵਰ ਫੋਟੋ ਬਦਲੋ
ਮੈਸੀਮੋ ਈਲੀਓਨਰੀ
ਆਪਣੇ ਕਵਰ ਫੋਟੋ ਬਦਲੋ
ਕਲਾਕਾਰਟੋਲੇਨਟੀਨੋ (ਐਮ.ਸੀ.) ਇਟਲੀ

ਮੈਸੀਮੋ ਏਲੋਨੋਰੀ ਨੈਸ ਨੇਲ 1967, ਡਿਪਲੋਮੇਟ ਜਿਓਮੇਟਰਾ, ਪਿਟੁਰਾ ਵਿਚ ਲੌਰੀ. ਇਲ ਸਰਲੈੱਲ è il ਸੂ ਸਪੋਜ਼ਿਓ, ਡਵੇ ਆਈ ਇਜੀ ਪਰਸਨਗਜੀ ਸੀ ਮੁਓਵੋਨੋ ਇਨ ਸਪਾਜ਼ੀ ਸਿਲੇਨਜੀਓਸੀ ਈ ਪੇਸੈਗੀ ਇਨਨੀਮੇਟੀ. Molte Mostre personali e collettive. ਮੋਲਟੇ ਕੋਲਜਿਓਨੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕਰੋ

ਇਹ ਯੂਜ਼ਰ ਖਾਤਾ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ

ਇਹ ਯੂਜ਼ਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ.

ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਤੇ
ਵੀਡੀਓ
ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ

ਲੌਰੀਆ ਇਨ ਪਿਟੁਰਾ ਪ੍ਰੈਸੋ ਲੈਕੈਕਡੇਮੀਆ ਡੀ ਬੇਲੇ ਆਰਟੀ ਡੀ ਮਸੇਰੇਟਾ .. ਡੀਪਿੰਗੋ ਈ ਲਾਵੋਰੋ ਆ ਕੌਸਟੂਮਿਸਟਾ ਈ ਸਰਟੋ ਟੈਟਰਾਲੇ. ਮੈਂ ਸਟੇਜ਼ੀ ਚਾਇਯੁਜ ਵਿਚ ਸਪੇਜ਼ੀ ਸਿਲੈਨਜ਼ੀਓਸੀ ਓ ਇਨ ਮਾਈ ਲਵੌਰੀ ਸੋਨੋ ਸਪੁਰਾਲੀ ਡੋਵ ਆਈ ਮੀਈ ਵਿਅਕਤੀਗਤਗੀ ਸਪੈਸੋ. ਲੇ ਕੋਲਲਾਈਨ ਡੱਲਾ ਮੀਆ ਟੈਰਾ ਈ ਲੇ ਨੂਵੋਲੇ ਸੋਨੋ ਸੇਂਪਰ ਪ੍ਰੈਸੈਂਟੀ .. ਪ੍ਰੀਡਿਲਗੋ ਲੂਸੋ ਡੀਲੇ ਟੇਮੇਰ ਐਕਰੀਲੀਚੇ, ਲਾ ਕੋਲ ਵਿਨੀਲਿਕਾ, ਆਈ ਪੇਸਟਲੀ ਈ ਆਈਲ ਕੋਲਾਜ. ਨੀਲ 1991 ਲਾ ਮੀਆ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮੋਸਟਰਾ ਪਰਸਨੈਲ "ਸਲੇਂਜ਼ੀਓ ਇਨ ਫ੍ਰੇਮਮੇਂਟਿ ਅਰਲਾਂਟੀ" ਈ ਸੇਗੁਇਰਨੋ ਈਥਰੇ ਕੋਸਟੀ ਆ ਮੋਲਟੇ ਪਾਰਟੇਕੈਪਿਜਿਓਨੀ ਇਕ ਕੋਲੇਟਿਵ ਇਟਾਲੀਆ ਐਡ ਐਸਟੀਅਰ. ਅਲਟੀਮਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ "ਪਰਸਨਲ-ਮੇਨਟੇ" ਅਤੇ 'ਡੇਲ 2014. ਮੈਂ ਮਿumeਜ਼ਲ ਲੇਵੋਰੀ ਸੋਨੋ ਪ੍ਰੈਜੈਂਸਟੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਲੈਨੀਜਿਅਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਟਲੀਅਨ ਈਡ ਐਸਟ ਐੱਸ. 


 

ਜੀਵਨੀ

ਲੌਰੀਆ ਇਨ ਪਿਟੁਰਾ ਪ੍ਰੈਸੋ ਲੈਕੈਕਡੇਮੀਆ ਡੀ ਬੇਲੇ ਆਰਟੀ ਡੀ ਮਸੇਰੇਟਾ .. ਡੀਪਿੰਗੋ ਈ ਲਾਵੋਰੋ ਆ ਕੌਸਟੂਮਿਸਟਾ ਈ ਸਰਟੋ ਟੈਟਰਾਲੇ. ਮੈਂ ਸਟੇਜ਼ੀ ਚਾਇਯੁਜ ਵਿਚ ਸਪੇਜ਼ੀ ਸਿਲੈਨਜ਼ੀਓਸੀ ਓ ਇਨ ਮਾਈ ਲਵੌਰੀ ਸੋਨੋ ਸਪੁਰਾਲੀ ਡੋਵ ਆਈ ਮੀਈ ਵਿਅਕਤੀਗਤਗੀ ਸਪੈਸੋ. ਲੇ ਕੋਲਲਾਈਨ ਡੱਲਾ ਮੀਆ ਟੈਰਾ ਈ ਲੇ ਨੂਵੋਲੇ ਸੋਨੋ ਸੇਂਪਰ ਪ੍ਰੈਸੈਂਟੀ .. ਪ੍ਰੀਡਿਲਗੋ ਲੂਸੋ ਡੀਲੇ ਟੇਮੇਰ ਐਕਰੀਲੀਚੇ, ਲਾ ਕੋਲ ਵਿਨੀਲਿਕਾ, ਆਈ ਪੇਸਟਲੀ ਈ ਆਈਲ ਕੋਲਾਜ. ਨੀਲ 1991 ਲਾ ਮੀਆ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮੋਸਟਰਾ ਪਰਸਨੈਲ "ਸਲੇਂਜ਼ੀਓ ਇਨ ਫ੍ਰੇਮਮੇਂਟਿ ਅਰਲਾਂਟੀ" ਈ ਸੇਗੁਇਰਨੋ ਈਥਰੇ ਕੋਸਟੀ ਆ ਮੋਲਟੇ ਪਾਰਟੇਕੈਪਿਜਿਓਨੀ ਇਕ ਕੋਲੇਟਿਵ ਇਟਾਲੀਆ ਐਡ ਐਸਟੀਅਰ. ਅਲਟੀਮਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ "ਪਰਸਨਲ-ਮੇਨਟੇ" ਅਤੇ 'ਡੇਲ 2014. ਮੈਂ ਮਿumeਜ਼ਲ ਲੇਵੋਰੀ ਸੋਨੋ ਪ੍ਰੈਜੈਂਸਟੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਲੈਨੀਜਿਅਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਟਲੀਅਨ ਈਡ ਐਸਟ ਐੱਸ. 


 

ਤਕਨੀਕ

ਟੈਂਡੇਅਰ ਐਕਰੀਲੀਚੇ, ਕੋਲਾਜ, ਪੇਸਟਲੀ, ਕੋਲਾ ਵਿਨੀਲਿਕਾ, ਮੈਟਿਟਾ

ਮਾਹਿਰ
ਐਵਾਰਡਸ

 


 

ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ

ਉਨੋ

ਘਰ | ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ
ਇਟਲੀ
ਟੋਲੇਨਟੀਨੋ (ਐਮ.ਸੀ.)
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ | * ਲਿੰਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੋਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ
ਨਿੱਜੀ | * ਇਹ ਭਾਗ ਸਰਵਜਨਕ ਰੂਪ ਤੋਂ ਅਦਿੱਖ ਹੈ

ਹੋਰ ਵੇਖੋ...

ਲਾਗਿਨ