WARUNKI UŻYTKOWNIKA

WARUNKI UŻYTKOWNIKA

25 maja 2018 r. | Warunki te obowiązują do odwołania. Nasze warunki są dostępne w języku angielskim. Jeśli używasz przełącznika języka, pamiętaj, że tekst jest tłumaczony maszynowo.

ARTMO [Domena: artmo.com]

Mamy cztery różne typy profili użytkowników: członek, artysta, galeria i uniwersytet. Termin UŻYTKOWNIK w naszym Regulaminie odnosi się do wszystkich typów profili.

1.1 O czym są te Warunki?

Niniejsze Warunki (wraz z zasadami wyraźnie przywołanymi w dokumencie) zawierają informacje o ARTMO Internetowej platformie artystycznej.


1.2 Kto uruchamia ARTMO stronę internetową i jak mogę się skontaktować?

Strona ARTMO obsługiwana jest przez ...

ARTMO GmbH, Mittelweg 151, 20148 Hamburg, NIEMCY
USTiD: DE313988628 | HRB 147953

Podstawową działalnością jest platforma rozrywki artystycznej obejmująca działania społecznościowe i internetowy rynek sztuki oferujący niezależnym sprzedawcą publikowanie i sprzedaż ich dzieł.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, wątpliwości lub skargi, możesz wysłać e-mail ARTMO na cześć @artmo.com, skorzystaj ze strony „Skontaktuj się z nami” lub napisz na jeden z wyżej wymienionych adresów firmowych. Jak tylko otrzymamy jakąkolwiek reklamację, zostaną podjęte działania w celu rozwiązania problemu. Jeśli się skontaktujesz ARTMO pocztą lub e-mailem odpowiemy e-mailem. Jeśli się skontaktujesz ARTMO telefonicznie postaramy się natychmiast rozwiązać problem. Jeśli będziemy potrzebować trochę czasu na zbadanie sprawy, damy Ci znać.


1.3 Jakie definicje będą stosowane w niniejszych Warunkach?

Poświęć trochę czasu na zapoznanie się z następującymi wyrażeniami, które będą używane w tym dokumencie, jak wyjaśniono poniżej:

  • Witryna / strona internetowa / platforma: ARTMO witryny internetowe hostowane w artmo.com oraz wszystkie ich subdomeny i podkatalogi.
  • Użytkownik: każdy, kto utworzył profil społecznościowy. Istnieją trzy różne typy profili: członek, artysta, galeria lub uniwersytet. Do wszystkich tych typów profili nazywany będzie „Użytkownik”.
  • Treść: dowolny tekst lub zdjęcia wnoszone do Witryny i hostowane na niej.

1.4 Do kogo mają zastosowanie niniejsze Warunki?

Niniejsze warunki stanowią umowę między tobą a ARTMO UG. Korzystając z tej witryny, wyświetlając profil społecznościowy do interakcji z innymi użytkownikami i publikowania treści, zgadzasz się przestrzegać niniejszych warunków.

ARTMO nie jest bezpośrednio zaangażowany w interakcje między członkami.


1.5 Czy są jakieś inne zasady lub warunki, które powinienem przeczytać?

Tak; powinieneś przeczytać uważnie i zrozumieć nasze ...

Należy pamiętać, że ogólne korzystanie z witryny jako użytkownika jest dodatkowo regulowane przez warunki użytkowania ARTMO. ARTMO zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych warunków lub innych zasad witryny w dowolnym momencie, dlatego należy je często przeglądać, aby upewnić się, że jesteś świadomy wszelkich zmian. Jeśli nie zgadzasz się na wszystkie warunki, nie powinieneś korzystać z tej witryny.


1.6 Jakim przepisom podlegają niniejsze Warunki?

Niniejsze Warunki podlegają prawu niemieckiemu i zgadzasz się poddać wyłącznej jurysdykcji sądów w Niemczech w odniesieniu do twojego stosunku z ARTMO. Twoim obowiązkiem jest przestrzeganie wszystkich przepisów dotyczących postępowania w Internecie i dopuszczalnych treści w miejscowości, z której prowadzisz działalność.

2.1 Jaki jest minimalny wiek użytkowników, aby można było się zarejestrować i korzystać z ARTMO?

Unia Europejska postanowiła ustanowić ogólnounijny standard 16 dla usług online.

W innych krajach mogą obowiązywać inne przepisy, na przykład w Stanach Zjednoczonych, w których do tej pory akceptowany był minimalny wiek 13. Niemniej jednak zgodnie z prawem UE minimalny wiek ustaliliśmy na 16.

Jeśli mieszkasz w kraju, w którym dozwolony jest młodszy wiek, tj. 13, 14 lub 15, prześlij nam wiadomość e-mail na adres Witaj@artmo.com a my sprawdzimy Twoją prośbę o rejestrację i, jeśli to konieczne, zatwierdzimy ją ręcznie.


2.2 Jakie ograniczenia dotyczą treści, na których publikuję na stronie internetowej ARTMO?

Przyjmujesz do wiadomości i akceptujesz, że ponosisz wyłączną odpowiedzialność za wszystkie treści, które przesyłasz do ARTMO.

Nie wolno publikować materiałów, które naruszają, sprzeniewierzają lub naruszają patent osoby trzeciej, prawa autorskie, znak towarowy, tajemnicę handlową, prawa moralne, inne prawa własności intelektualnej, prawa do reklamy lub prywatności, ani też skutkują naruszeniem wszelkich obowiązujących przepisów lub regulacji.

ARTMO zastrzega sobie prawo do usunięcia wszelkich treści ze strony internetowej w dowolnym momencie według własnego uznania.


2.3 Jak i kiedy w ARTMO wolno mi korzystać z moich treści?

Rejestrując się i zostając użytkownikiem oraz publikując treści, udzielasz ARTMO ogólnoświatowe, niewyłączne, nieodpłatne, podlegające sublicencji prawo i licencje na dostęp, przeglądanie, używanie, kopiowanie, formatowanie, rozpowszechnianie, publiczne wyświetlanie, publiczne wykonywanie i przesyłanie treści za pośrednictwem wszystkich ARTMO kanałów online (w tym witryna, platforma, strony i platformy stron trzecich) w dowolnych obecnie znanych lub nieznanych mediach. To prawo i licencja służą wyłącznie do umożliwienia ARTMO korzystania z treści w celu promocji platformy ARTMO.

ARTMO nie rości sobie prawa, a zatem nie może naruszać praw własności do treści użytkownika.

3.1 Czy za otwarcie konta w ARTMO są naliczane jakieś opłaty?

Nie! ARTMO jest bezpłatny.

4.1 Na jakich warunkach umowa może zostać rozwiązana?

ARTMO może, według własnego uznania, wypowiedzieć niniejszą umowę, uzyskać dostęp do witryny lub platformy bez uprzedniego powiadomienia. Po rozwiązaniu wszystkie prawa i obowiązki wygasną poza tymi prawami i obowiązkami, które są niezbędne do przetworzenia wszelkich zamówień złożonych przed takim rozwiązaniem.


4.2 Jak mogę anulować moje konto w ARTMO?

Masz możliwość usunięcia swojego konta w ARTMO ze skutkiem natychmiastowym.

Przejdź do swojego profilu> Kliknij koło zębate, tuż pod zdjęciem tytułowym swojego profilu> Przejdź do MOJE KONTO> Usuń konto

Korzystanie z witryny 5.1

W żadnym wypadku ARTMO nie będzie ponosić odpowiedzialności za wszelkie szkody wynikające z użytkowania lub utraty użytkowania, danych lub zysków, czy to w wyniku umowy, zaniedbania lub innych działań o charakterze czynów niedozwolonych, wynikających w związku z korzystaniem, lub niemożnością korzystania z tej witryny. Nie dajemy żadnej gwarancji, że ta witryna lub serwer, który ją udostępnia, jest wolny od wirusów i błędów.

Przez stronę internetową ARTMO, możesz znaleźć linki do stron internetowych osób trzecich. Proszę zapamiętać, że ARTMO nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności ani zawartość witryn stron trzecich.


Dane użytkownika 5.2

W zakresie, w jakim dane osobowe są przekazywane do ARTMO przez użytkowników, dane te są własnością ARTMO i podlegają obowiązującym wówczas przepisom POLITYKA PRYWATNOŚCI ARTMO, ustawa o ochronie danych 1998 oraz wszelkie inne obowiązujące przepisy prawne w danym kraju. Tam, gdzie otrzymujesz dane osobowe od użytkowników platformy, będziesz przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa i regulacji ARTMO polityka prywatności i wszystkie inne instrukcje ARTMO.


Odpowiedzialność 5.3

ARTMO to internetowa platforma rozrywki artystycznej obejmująca działania społecznościowe dla członków oraz sklepy sprzedawców.

Witryna i platforma są udostępniane „takie, jakie są”. ARTMO nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji w odniesieniu do witryny i platformy w pełnym zakresie dozwolonym przez prawo.

ARTMO nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, w tym między innymi bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, karne i wynikowe straty (w tym utratę zysków i utratę danych) wynikające z niniejszych warunków lub korzystania z witryny i platformy, pod warunkiem, że niniejsze warunki wyłączają lub ograniczają odpowiedzialność za śmierć lub obrażenia ciała powstałe w wyniku zaniedbania, oszustwa lub jakiejkolwiek innej odpowiedzialności, która nie może być wyłączona lub ograniczona przez prawo.

Niniejszym zabezpieczasz ARTMO i zachowujesz ARTMO oraz jej spółki, zewnętrznych sprzedawców, dyrektorów, akcjonariuszy i pracowników przez cały czas w pełni i skutecznie zabezpieczasz przed wszelkimi działaniami, postępowaniami, roszczeniami, żądaniami, kosztami (w tym między innymi kosztami prawnymi ARTMO ), nagrody i szkody powstałe w wyniku naruszenia lub niewykonania przez ciebie któregokolwiek z zobowiązań, oświadczeń lub obowiązków wynikających z niniejszych warunków lub w inny sposób wynikające z interakcji między tobą a innym użytkownikiem lub korzystania z witryny i platformy .


Generalnie 5.4

Niniejsze Warunki nie tworzą żadnych praw egzekwowalnych przez żadną osobę, która nie jest ich stroną na podstawie Umów (Prawa Stron Trzecich).

Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszych warunkach, niniejsze warunki zawierają pełne i kompletne zrozumienie między stronami i zastępują wszelkie wcześniejsze ustalenia i porozumienia, pisemne lub ustne, dotyczące przedmiotu niniejszych warunków.

Niniejsze warunki nie będą uważane za partnerstwo, wspólne przedsięwzięcie, umowę lub stosunek pracy między stronami.

Niniejsze warunki oraz wszelkie zobowiązania i płatności pozaumowne wynikające z niniejszych warunków lub w związku z nimi podlegają prawu niemieckiemu, a strony podlegają wyłącznej jurysdykcji sądów niemieckich.