మేమంతా గ్లోబల్ బయోస్పియర్‌కు చెందినవాళ్లం

ప్రపంచవ్యాప్తం

మనమందరం మానవత్వం యొక్క సభ్యులు, మరియు మనమందరం ప్రపంచ జీవగోళానికి చెందినవాళ్ళం.

'ఎకాలజీ' అనే పదానికి గ్రీకు మూలం అయిన ఓయికోస్, భూమి యొక్క ఇల్లు, మరియు ఇంటిలోని ఇతర సభ్యులు ప్రవర్తించినట్లుగా మనం ప్రవర్తించాలి - మొక్కలు, జంతువులు మరియు సూక్ష్మజీవులు విస్తారమైన నెట్‌వర్క్‌ను ఏర్పరుస్తాయి మేము జీవిత వెబ్ అని పిలిచే సంబంధాలు.

జీవావరణం యొక్క విశిష్ట లక్షణం జీవితాన్ని నిలబెట్టడానికి ఆమె స్వాభావిక సామర్థ్యం.

ఈ స్వాభావిక సామర్థ్యానికి మనం జోక్యం చేసుకోని విధంగా ప్రవర్తించడం, జీవుల యొక్క ప్రపంచ సమాజంలో సభ్యులుగా, మనకు ప్రవర్తించడం. 

మానవ సమాజంలో సభ్యులుగా, మానవ గౌరవం మరియు ప్రాథమిక మానవ హక్కుల పట్ల గౌరవాన్ని ప్రతిబింబించే విధంగా మనం ప్రవర్తించాలి. ప్రకృతితో అనుసంధానించబడిన అవగాహన పర్యావరణ శాస్త్రంలో ముఖ్యంగా బలంగా ఉంది.

అనుసంధానం, సంబంధం మరియు పరస్పర ఆధారపడటం పర్యావరణ శాస్త్రం యొక్క ప్రాథమిక అంశాలు; మరియు అనుసంధానం, సంబంధం మరియు చెందినవి కూడా మతపరమైన అనుభవం యొక్క సారాంశం.

మన చుట్టూ ఉన్న ప్రపంచాన్ని చూసినప్పుడు, గందరగోళం మరియు యాదృచ్ఛికత వెనుక, ఒక గొప్ప క్రమం, జీవితం యొక్క గొప్ప సింఫొనీ. మన శరీరంలోని ప్రతి అణువు ఒకప్పుడు మునుపటి శరీరాలలో ఒక భాగం - జీవించే లేదా జీవించనిది - మరియు భవిష్యత్ శరీరాలలో ఒక భాగం అవుతుంది. ఈ కోణంలో, మన శరీరాలు చనిపోవు, కానీ జీవించి ఉంటాయి, ఎందుకంటే జీవితం మళ్లీ జీవిస్తుంది.

అంతేకాక, మిగిలిన జీవన ప్రపంచాలతో మనం జీవిత అణువులతోనే కాకుండా, దాని సంస్థ యొక్క ప్రాథమిక సూత్రాలతో కూడా పంచుకుంటాము. నిజమే, మేము విశ్వానికి చెందినవాళ్ళం, మరియు ఈ అనుభవము మన జీవితాలను లోతుగా అర్ధవంతం చేస్తుంది.

మరింత buzz