การสำรวจชั่วคราว Armand Dijcks

ในงานของฉันมากมายฉันพยายามที่จะจับองค์ประกอบของเวลาการแปรปรวนการบิดและการโค้งงอในรูปแบบแปลกใหม่ทุกรูปแบบ

ส่งผลให้เกิดเทคนิคต่าง ๆ เช่นการถ่ายภาพในระยะเวลาที่ยาวนาน, morphing ภาพนิ่งและอื่น ๆ ที่ฉันไม่รู้จักด้วยซ้ำ ฉันตัดสินใจรวมการทดลองจำนวนหนึ่งเข้าด้วยกันในการรวบรวมสั้น ๆ นี้
Tags: