วงจรชีวิต Ross Hogg

การสำรวจเชิงสังเกตการณ์ของงานประจำความน่าเบื่อความสนใจและความฟุ้งซ่าน
เราจะให้กิจกรรมผ่านเราต่อไปโดยไม่มีใครโต้แย้งหรือเราจะตัดสินใจหยุดวงจรหรือไม่

  • ออกแบบกำกับและเคลื่อนไหวโดย Ross Hogg
  • ผู้อำนวยการสร้างบริหาร: Noel Goodwin & Stephen May
  • ออกแบบเสียง: Keith Duncan
  • ที่มา: Ross Hogg | http://rosshogg.com/
Tags: