Global Angel Wings Project na si Colette Miller

Project ng Global Angel Wings
Colette Miller

Mga Kwento ng Sining sa Kalye; Ang visual artist na si Colette Miller, ay nagsasabi sa amin tungkol sa kanyang "Global Angel Wings Project."

Bago maging isang sensation sa art art, ang Colette ay pinakamahusay na kilala bilang isang performer sa mabibigat na bandang metal na Gwar mula 1986-1987.

Nagiging viral

Ang sundalo ay dumaan sa pag-install ni Colette Miller's Angel Wings sa Ciudad Juárez sa estado ng Mexico ng Chihuahua. Marso, 2015.

Sa ganitong isang dramatikong larawan, ang artista ng kalye ng Los Angeles ay "nakakakuha ng tinta" sa mga marka ng mga pangunahing pahayagan. Sinabi niya, "Binago nito ang lahat."
Tags: