icloud ng pananampalataya

Maniwala sa pag-iisip at ideyalismo, palaging lampas sa bawat tao na maiisip na mundo, na naninirahan tulad ng isang dayuhan sa lupain ng tao, kung saan ang iba't ibang mga nilalang ay may paniniwala ng kanilang sariling PANANAMPALATAYA, at ito ang gumawa ng MATA ng tao na makita ang lampas sa kanyang sariling sakramento. Ang pag-ikot ng mga kwento ay nasabi, ang mga alamat ng bayan ay sinabi, narinig ang bulung-bulungan. Ngunit ang bawat isa ay nanatiling namumuhay sa kanyang paboritong posibleng buhay bago tumawag nang lampas.

           Ito ay isang kuwento ng isang tao kung saan nakita ng MATA ang lahat sa ilalim ng CLOUD mayroon siyang PANANAMPALATAYA na mabuhay sa ilalim.

                               Jolaoso tanimola  

KARAGDAGANG potd