Ang iyong Konsensya | Vorden Art
2017 | Denmark

Espiritu Cloud | Xiaojing Yan | 2016 | Canada

Sa mga genre ng visual art nilalarawan at inuuri ang estilo kung paano ang paksa ng isang likhang-sining ay itinatanghal o binuo.
 
Gayunpaman, ang salitang "Genre" ay isang kahulugan para sa estilo at hindi "Medium" (mga materyales) na ginamit.
 
Samakatuwid, halimbawa kahit ang mga nasa katamtamang laki na mga eskultura, at hindi lamang mga painting, ay maaaring maging abstract, makasagisag, kongkreto na sining at iba pa sa termino ng genre.
 
Nota

Dahil ang ilang mga genre ay may nagkakatugmang katangian sa iba pang mga genre, makatuwiran na ilarawan ang isang solong likhang- sining na may higit sa genre.
 
Gayunpaman, ang ilang mga genre ay hindi dapat piliin kasama ng isang likhang sining, dahil maaring magkaroon ng salungatan sa isa't isa.
 
Ang ilang mga halimbawa para sa maraming mga genre na napili para sa isang likhang sining ay maaaring ...

 • Abstract at Abstract Expressionism
 • Realismo at Figurative

Ang ilang mga halimbawa para sa mga genre na hindi dapat pipiliin upang maiuri ang isang likhang sining, sapagkat magkakasalungatan ito ...

 • Abstract at Figurative
 • Abstract at Kubismo
 • Abstract at Konsepto
 • Surrealismo at Realismo
 • Fantastic at Figurative

Ang ilang mga halimbawa ng mga stand-alone genres na hindi dapat ikategoryang kasama ng iba pang genre ay ...

 • Conceptual
 • Kongkreto
 • Pop
 • Minimalism

Sa mga genre ng visual art nilalarawan at inuuri ang estilo kung paano ang paksa ng isang likhang-sining ay itinatanghal o binuo.
 
Gayunpaman, ang salitang "Genre" ay isang kahulugan para sa estilo at hindi "Medium" (mga materyales) na ginamit.
 
Samakatuwid, halimbawa kahit ang mga nasa katamtamang laki na mga eskultura, at hindi lamang mga painting, ay maaaring maging abstract, makasagisag, kongkreto na sining at iba pa sa termino ng genre.

Ang iyong Konsensya | Vorden Art | 2017 | Denmark

Nota

Dahil ang ilang mga genre ay may nagkakatugmang katangian sa iba pang mga genre, makatuwiran na ilarawan ang isang solong likhang- sining na may higit sa genre.
 
Gayunpaman, ang ilang mga genre ay hindi dapat piliin kasama ng isang likhang sining, dahil maaring magkaroon ng salungatan sa isa't isa.
 
Ang ilang mga halimbawa para sa maraming mga genre na napili para sa isang likhang sining ay maaaring ...

 • Abstract at Abstract Expressionism
 • Realismo at Figurative

Ang ilang mga halimbawa para sa mga genre na hindi dapat pipiliin upang maiuri ang isang likhang sining, sapagkat magkakasalungatan ito ...

 • Abstract at Figurative
 • Abstract at Kubismo
 • Abstract at Konsepto
 • Surrealismo at Realismo
 • Fantastic at Figurative

Ang ilang mga halimbawa ng mga stand-alone genres na hindi dapat ikategoryang kasama ng iba pang genre ay ...

 • Conceptual
 • Kongkreto
 • Pop
 • Minimalism