Chronosphere I Armand Dijcks

Đây là một phần thử nghiệm ngắn dựa trên ý tưởng về thời gian phơi sáng dài. Tôi đã cố gắng đưa ra một cách để tạo ra các hiệu ứng thường thấy trong chụp ảnh phơi sáng lâu, nhưng trong chuyển động. Rất nhiều video timelapse dường như có một cái gì đó vội vã về chúng, và tôi muốn tạo ra một cảm giác giống như Zen hơn, như nó đã từng.

Được chỉnh sửa trong Final Cut Pro X, được phân loại bằng Magic Bullet Looks.
tags: