Thế giới khác | Marta Bevacqua

Sẽ thế nào nếu một ngày chúng ta thức dậy ở Thế giới khác, nơi chúng ta chỉ có thể thở dưới nước.
Nó giống như thế này mà câu chuyện bắt đầu.

Video khái niệm nghệ thuật và video clip cho Pegase Music.
Mùa thu 2016 - Pháp

 • Một bộ phim của Marta Bevacqua (martabevacquaphotography.com) với Juliet Searle, Alexia Giordano
 • Nhà quay phim: Alfredo Altamirano
 • Âm nhạc: Pegase
 • Nhà sản xuất: Laurent Cantin (Atlan Tilas 2016)
 • Trang điểm: Meyloo @ Bagency
 • Biên tập: Celia Nicolas
 • Trợ lý giám đốc: Valentine Caille
 • Người tô màu: Remy De Vlieger
 • Nhà điều hành Steadicam: Gregory Dupé
 • Trợ lý Camera: Tanguy Cadieu
 • Phục vụ: Marie Jeanne Foucher
 • nguồn: Marta Bevacqua