Nguồn gốc của sọc | Marc Fornes | RẤT NHIỀU

Dưới cường độ, một cấu trúc vĩnh viễn từ MARC FORNES / THEVERYMANY, phát triển phát minh của studio về một hệ thống vật liệu dựa trên sọc đi bộ tôpô: 'sọc cấu trúc'.

MARC FORNES / THEVERYMANY là một studio nghệ thuật và kiến ​​trúc có trụ sở tại New York. 'Phương pháp của chúng tôi bắt nguồn sâu sắc trong nghiên cứu tính toán và khám phá sự giao thoa năng động của không gian công cộng / công cộng, công nghệ và môi trường.'
Được đăng trong video và được gắn thẻ .

XEM THÊM...

ĐĂNG NHẬP