Các yếu tố

Các yếu tố

Phim nghệ thuật của Maxim Zhestkov

Elements là một bộ phim nghệ thuật thử nghiệm của Maxim Zhestkov về thiên nhiên, vật lý, nghệ thuật và tình yêu.

Hơn 2 tỷ phần tử / hạt bị chi phối bởi căng thẳng và lực lượng tự nhiên đã được sử dụng để kể chuyện và thể hiện cảm xúc thông qua chuyển động của hành vi tập thể.

Bộ phim là một thử nghiệm để khám phá ý tưởng rằng mọi thứ xung quanh chúng ta và bên trong chúng ta được tạo ra từ các yếu tố / khối đơn giản có thể được sắp xếp trong các mối quan hệ phức tạp và trở thành các cấu trúc ghép.

Chiếu ý tưởng này thành cảm xúc, hành vi, quá trình suy nghĩ, mối quan hệ, cuộc sống, hành tinh và vũ trụ.

  • Thiết kế / Hoạt hình / Âm thanh của Maxim Zhestkov.
  • Liên kết: Zhestkov.com/elements
    Behance.net/gallery/56209167/Elements-Art-Film
tags: