SINGAPORE | đang diễn ra

Phòng trưng bày Quốc gia Singapore

NGOÀI

OUTBOUND là một sáng kiến ​​mới, mô phỏng lại các không gian chuyển tiếp và lối vào chính tại Thư viện thông qua một loạt các ủy ban tác phẩm nghệ thuật độc đáo, được phát triển với sự cộng tác của các nghệ sĩ hàng đầu từ khắp nơi trên thế giới.

Bắt đầu ở 2018, mùa khai mạc sẽ có hoa hồng từ các nghệ sĩ bao gồm Jane Lee (Singapore), Gary Carsley (Úc), Jeremy Chu (Singapore), Maria Taniguchi (Philippines) và Yee I-Lann (Malaysia), cùng với những người khác.

Mỗi hoa hồng sẽ được hiển thị trong ít nhất ba năm, hoạt động như một cột mốc nghệ thuật hướng dẫn khách truy cập qua các đoạn thông thường khác trong khi làm nổi bật các tính năng của kiến ​​trúc biểu tượng của Thư viện.

OUTBOUND kích thích sự xem xét lại các không gian chuyển tiếp như các trang web cho sự phản ánh quan trọng, các cuộc gặp gỡ có ý nghĩa, sự tò mò và vui tươi.

Nó biến đổi không gian thành các nền tảng tạo ra những diễn giải và tường thuật mới về Thư viện và khu vực, khai thác các cuộc đối thoại về đánh dấu và làm sống lại mối quan hệ giữa các nghệ sĩ, bảo tàng và khán giả.





tags: