SYDNEY

Phòng trưng bày Kate Owen

Xác định truyền thống: một loạt các cuộc triển lãm khám phá sự phát triển của nghệ thuật thổ dân

Nghệ thuật thổ dân rõ ràng thuộc một thể loại riêng và trong khi nó có thể hấp dẫn sử dụng các tiêu chí nghệ thuật hiện đại để đánh giá các tác phẩm, nghệ thuật thổ dân không phù hợp với khuôn mẫu của nghệ thuật theo nghĩa phương Tây.

Văn hóa sống lâu đời nhất của thế giới là hữu cơ và không ngừng phát triển.

Nghệ thuật của nó cũng vậy.

Và sau 40 + nhiều năm sử dụng các phương tiện truyền thông phi bản địa, lịch sử nghệ thuật bản địa đương đại ở Úc được đánh dấu bằng những câu chuyện về những nghệ sĩ vĩ đại đã truyền cảm hứng cho những người thân cận hoặc mở rộng khác đi theo hướng của họ, dẫn đến một số trường phái, dòng dõi riêng biệt hoặc ' truyền thống '.

Được đăng trong Triển lãm và được gắn thẻ , , , , .

XEM THÊM...

ĐĂNG NHẬP