Tử đạo đất nước lửa không khí nhà thờ thánh đường London Video nghệ thuật sắp đặt Bill Viola

Liệt sĩ: Trái đất, Gió, Lửa, Không khí

Video Art được cài đặt tại St Paul's | London

Khi nghệ thuật hiện đại và truyền thống cổ xưa va chạm

Nhà thờ St Paul là một trong những tòa nhà linh thiêng và mang tính biểu tượng nhất của Anh.

Trụ sở của Giám mục Luân Đôn, St Paul's được xây dựng vào cuối thế kỷ 17th của Ngài Christopher Wren, và bây giờ sẽ tổ chức buổi cài đặt video của nghệ sĩ nổi tiếng Bill Viola: Martyrs.

Martyrs được ủy thác cho Nhà thờ và thể hiện mối quan hệ độc đáo của Nhà thờ nổi tiếng thế giới này với nghệ thuật sáng tạo, hiện đại.
tags: