bảo tàng ludwig bộ sưu tập thường trực Triển lãm nghệ thuật Cologne quyên góp nghệ thuật pop-sưu tập tư nhân bộ sưu tập tranh

MÀU SẮC | Bảo tàng Ludwig | Bộ sưu tập vĩnh viễn

Đức • Cologne

Bộ sưu tập Nghệ thuật Pop rộng lớn nhất châu Âu, bộ sưu tập Picasso lớn thứ ba trên thế giới, một trong những bộ sưu tập quan trọng nhất của Chủ nghĩa biểu hiện Đức, các tác phẩm xuất sắc từ tiên phong Nga và một bộ sưu tập tuyệt vời về lịch sử nhiếp ảnh:

Ngày nay, Bảo tàng Ludwig là nhà của một trong những bộ sưu tập quan trọng nhất của nghệ thuật thế kỷ XX và thế kỷ XXI trên thế giới.

Và, không giống như các bộ sưu tập của hoàng gia, nó có sự tồn tại của nó cho sự cống hiến phi thường của công dân tư nhân.

Nền tảng cho việc thành lập bảo tàng được đặt vào năm 1976 với việc tặng 350 tác phẩm nghệ thuật hiện đại cho thành phố Cologne của các nhà sưu tập Peter và Irene Ludwig.


 
tags:

THÊM triển lãm