hình ảnh thay đổi kỹ thuật số của hoa trong bình tĩnh

Cuộc sống tĩnh kỹ thuật số

Digital Still Life Các thí nghiệm kỹ thuật số đầu tiên của tôi bao gồm các nỗ lực tạo ra các bức tranh tĩnh vật lấy cảm hứng từ Monet, nghệ sĩ và nhiếp ảnh gia, TM Glass cho biết.