Thay đổi ảnh bìa của bạn
enzo
Thay đổi ảnh bìa của bạn
Nghệ sĩBerlinĐức
tình trạng tài khoản của người dùng này được chấp thuận

Thành viên này chưa bổ sung bất kỳ thông tin cho hồ sơ của họ.

Các ảnh Instagram
TRIỂN LÃM
VIDEO
GIỚI THIỆU BẢN THÂN

Nghệ thuật và phương tiện truyền thông mới

Các dự án quốc tế, giữa các phương tiện truyền thông mới, kết nối giữa nghệ thuật, thiết kế, musik, video, tài liệu, nghệ thuật tự do và tạo ra các ý tưởng mới. Kết nối cảm hứng trong các ý tưởng mạng ...

TIỂU SỬ
1996-2002 nghiên cứu phương tiện truyền thông mới và nghệ thuật thị giác của trường đại học nghệ thuật ở Bremen
2002 bằng tốt nghiệp

KỸ THUẬT
CHUYÊN MÔN
GIẢI THƯỞNG
CÁC TRIỂN LÃM ĐÃ QUA
XUẤT BẢN
TRANG CHỦ | LIÊN HỆ
Đức
Berlin
TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI | * Liên kết xuất hiện trên đầu bên dưới tên của bạn
CÁ NHÂN | *Không công khai | Hiển thị cho đội ngũ ARTMO

XEM THÊM...

ĐĂNG NHẬP