Thay đổi ảnh bìa của bạn
Rajarshigope
Thay đổi ảnh bìa của bạn
Nghệ sĩDharmanagar Ấn Độ

I am a self taught Artist.I am interested in painting since I was 6 years. I do work in different mediums- acrylic, oil, water colour. Now I am working with #Pen in #Paper

tình trạng tài khoản của người dùng này được chấp thuận

Thành viên này chưa bổ sung bất kỳ thông tin cho hồ sơ của họ.

TRIỂN LÃM
VIDEO
GIỚI THIỆU BẢN THÂN
Nghệ sĩ tự dạy
TIỂU SỬ
KỸ THUẬT
CHUYÊN MÔN
GIẢI THƯỞNG
CÁC TRIỂN LÃM ĐÃ QUA
XUẤT BẢN
TRANG CHỦ | LIÊN HỆ
Ấn Độ
Dharmanagar
TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI | * Liên kết xuất hiện trên đầu bên dưới tên của bạn
CÁ NHÂN | * Phần này ở chế độ Ẩn công khai

XEM THÊM...

ĐĂNG NHẬP