Thay đổi ảnh bìa của bạn
sanjayabstractarts
Thay đổi ảnh bìa của bạn
Nghệ sĩBangaloreẤn Độ

Tôi đã làm việc với tư cách là một giám đốc CNTT trong hơn hai thập kỷ và lấy vẽ tranh trừu tượng như một sở thích. Đầu tiên, nó bắt đầu như một cách để mang lại niềm vui xem cho bạn bè và gia đình. Thật là thỏa mãn khi bán được tranh để những người khác cũng có thể thưởng thức chúng.

tình trạng tài khoản của người dùng này được chấp thuận

Thành viên này chưa bổ sung bất kỳ thông tin cho hồ sơ của họ.

TRIỂN LÃM
VIDEO
GIỚI THIỆU BẢN THÂN

Tôi đã làm việc với tư cách là một giám đốc CNTT trong hơn hai thập kỷ và lấy vẽ tranh trừu tượng như một sở thích. Đầu tiên, nó bắt đầu như một cách để mang lại niềm vui xem cho bạn bè và gia đình. Thật là thỏa mãn khi bán được tranh để những người khác cũng có thể thưởng thức chúng.

TIỂU SỬ
KỸ THUẬT
CHUYÊN MÔN
GIẢI THƯỞNG
CÁC TRIỂN LÃM ĐÃ QUA
XUẤT BẢN
TRANG CHỦ | LIÊN HỆ
Ấn Độ
Bangalore
TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI | * Liên kết xuất hiện trên đầu bên dưới tên của bạn
CÁ NHÂN | * Phần này ở chế độ Ẩn công khai

XEM THÊM...

ĐĂNG NHẬP